Streszczenia

Zasady przygotowywania streszczeń:

streszczenia prac zakwalifikowanych do wygłoszenia w czasie obrad Zjazdu lub prezentacji w sesji plakatowej zostaną wydane w książce streszczeń, którą każdy z uczestników otrzyma w chwili rejestracji razem z innymi materiałami zjazdowymi. Należy je nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca 2024 roku, w następującej konfiguracji:

Należy zaznaczyć sposób prezentacji pracy (ustna lub plakatowa) oraz wybrać tytuł sesji.

Streszczenie pracy powinno zawierać:

Imię i nazwisko autora / autorów oraz afiliacje
Tytuł pracy w języku polskim
Tytuł pracy w języku angielskim
Wstęp
Cel
Materiał i metody
Wyniki
Dyskusję
Wnioski

W przypadku Sesji studenckiej prosimy o zamieszczenie przy autorach nazwisk opiekunów prac.

Z zakresu ortopedii onkologicznej chcemy zaproponować następujące zagadnienia:

– Ortopedia onkologiczna
– Choroba przerzutowa do kości (zmiany przerzutowe do kości)


Z zakresu protezoplastyki stawów będą to następujące tematy:

– Endoprotezoplastyka pierwotna stawu kolanowego
– Endoprotezoplastyka stawu kolanowego (kolana trudne, powikłania, rewizje)
– Innowacje w chirurgii kolana
– Endoprotezoplastyka pierwotna stawu biodrowego
– Endoprotezoplastyka stawu biodrowego (biodra trudne, powikłania, rewizje)
– Innowacje w chirurgii stawu biodrowego
– Dysplazja stawu biodrowego

Z zakresu traumatologii proponujemy następujące tematy:

– Kończyna górna
– Kończyna dolna
– Miednica
– Złamania (stawu skokowego, stopy, kości piętowej); zmiany pourazowe
– Endoskopia (staw kolanowy, staw biodrowy, staw skokowy)
– Kręgosłup
– Robotyka
– Custom Made
– Ortopedia dziecięca
– Chirurgia ręki
– Staw barkowy
– Medycyna sportowa
– Chirurgia małoinwazyjna stopy

Z zakresu tematy wolne: wszelkie tematy, które nie zostały ujęte w wymienionych wyżej grupach.

Zachęcamy również do zgłaszania prac do sesji studenckiej.

Streszczenie może zawierać od 580 do 2500 znaków łącznie ze spacjami. Prosimy o zwrócenie uwagi czy tekst został wprowadzony w całości. 

Nie ma możliwości dołączenia do tekstu streszczenia zdjęć, rysunków, wykresów ani tabel.

Streszczenia wszystkich prac zostaną poddane ocenie Komitetu Naukowego danej sesji tematycznej. Prace niespełniające powyższych wymogów merytorycznych, a także nadesłane po wyznaczonym terminie, nie zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia w czasie obrad Zjazdu.

Prace plakatowe będą prezentowane w formie elektronicznej.

Termin nadsyłania prac został przełożony i upływa 11 marca 2024 roku. Powiadomienie o wyniku kwalifikacji zgłoszonego streszczenia zostanie przesłane Autorom do 30 czerwca 2024 roku.

Warunkiem wygłoszenia pracy lub prezentacji w sesji plakatowej jest rejestracja udziału w Zjeździe oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

UWAGA! Osoba wysyłająca streszczenie zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji. 

W przypadku problemów z wysłaniem pracy, prosimy o kontakt: marzena.watrobinska@medisfera.pl, tel. 509 740 708

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.